• De online Algemene Ledenvergadering van afgelopen donderdag verliep goed. Alleen bij het agendapunt over het vertrek van Dirk Bader kon er geen contact gelegd worden met Dirk en ook lukte het achter de schermen niet om Dirk het woord te geven aan het einde van de vergadering. Hierdoor is onderbelicht gebleven wat Dirk de afgelopen 7 jaar als bestuurslid heeft betekend voor onze club en dat doet geen recht aan zijn geleverde prestaties.

    Dirk heeft zich ingezet om de vereniging in zijn geheel zich verder te laten ontwikkelen. Hij heeft als eerste gebruik gemaakt van de inzet van betrokken leden op projectbasis wat voor het eerst zichtbaar werd bij introductie van het kledingplan. Hierbij zijn sponsoren gezocht om dit project te kunnen bekostigen. Ook hebben wij ons voor het eerst verbonden aan een maatschappelijk partner. De link met de stichting van dr. Casper van Eijck (Support Casper) werd door Dirk snel gelegd en zij hebben inmiddels jarenlang een prominente plek op alle tenues binnen de vereniging.

    De binding met de senioren afdeling is sterk verbeterd doordat Dirk goed op de hoogte is van wat er speelt mede door zijn leiderschap bij zijn jongens. Hierdoor zijn er ook meer activiteiten van de grond gekomen. Ook bij de totstandkoming van het huidige organisatiemodel heeft Dirk een grote bijdrage geleverd en zorgde Dirk dat daad ook bij het woord werd gevoegd. Functieomschrijvingen werden afgestemd en gesprekken gevoerd waardoor we snel up-and-running waren en loopt dit soepel. Hierbij speelt ieder zijn of haar rol binnen de afgesproken kaders en met vertrouwen.

    We willen Dirk bedanken voor zijn grote inzet als bestuurslid en gelukkig is hij niet verdwenen en zullen wij hem nog regelmatig begroeten en hopelijk snel onder het genot van een drankje.

    Namens het bestuur,

    Leon Annokkee